Cenik

Nakup

Opis modula Nakup Osveževanje in podpora/mesec
Manto Insight 299 € 9.00 €
Modul za sync z MS Outlook 19 € 0.52 €
Modul za krogotok dokumentov 49 € 1.33 €
Modul za finančno spremljavo projektov 79 € 2.14 €
Modul za integracijo s Pantheon, SAOP, …  odvisno od nivoja integracije
Cena ene licence je vsota cen modulov, ki jih podjetje potrebuje
Osveževanje in vzdrževanje se lahko plačuje mesečno, trimesečno ali letno.

Cena osveževanja in podpore vključuje nove različice programa, odpravljanje težav pri delu s programom na daljavo in pomoč uporabnikom.

Podjetje potrebuje program
Manto Insight
+ povezavo z MS Outlook.

318 za eno licenco
  • Manto Insight 299 €
  • Modul za sync z MS Outlook 19 €
NAKUP

Najem

Opis modula Najem/mesec
Manto Insight 16.50 €
Modul za sync z MS Outlook 0.80 €
Modul za krogotok dokumentov 2.20 €
Modul za finančno spremljavo projektov 3.50 €
Modul za integracijo s Pantheon, SAOP, …  odvisno od nivoja integracije
Cena najema ene licence je vsota cen najema modulov, ki jih podjetje potrebuje.
Najem se lahko plačuje mesečno, trimesečno ali letno.

Cena najema vključuje nove različice programa, odpravljanje težav pri delu s programom na daljavo in pomoč uporabnikom.

Podjetje potrebuje program
Manto Insight
+ povezavo z MS Outlook.

17.30 za eno licenco na mesec
  • Manto Insight 16.50 €
  • Modul za sync z MS Outlook 0.80 €
NAJEM