Naloge in projekti

Enostavno izpeljite projekte

Običajni programi za projektno vodenje podpirajo veliko načinov planiranja in različnih grafičnih prikazov planov. Vendar uporabniki hitro ugotovijo, da to v praksi ne deluje. Za izpeljavo projekta je pomembna komunikacija ter sodelovanje in ne preveč grafičnih prikazov.

Namen programa Manto Insight je, da omogoči vsem udeležencem enostaven način sodelovanja, vodstvu pa hiter pregled nad vsemi projekti v podjetju.

Vodenje nalog in projektov

Sproti vodite delovne naloge na vaših aktivnih projektih. Manto Insight omogoča, da imate v vsakem trenutku pregled nad delovnimi nalogi na projektu, sodelujočimi osebami, aktivnostmi, vsemi dokumenti in nad finančnim stanjem projekta in delovnih nalogov

Pregled nad aktivnostmi

V vsakem trenutku imate pregled nad tem, kaj je na projektu ali delovnem nalogu že bilo narejeno in kaj še mora biti narejeno.

Pregledi stanja projektov

Z Manto Insight imate v vsakem trenutku na voljo preglede različnih kategorij po projektih. Vedno veste, koliko ur je porabljenih na posameznem projektu, ure po nosilcih, sodelujočih osebah, delovnih nalogih, mesecih …

Časovni pogled - Gantogram

Podatke, ki jih potrebujete, lahko prikažete tudi v Gantogramu. Tako hitro preverite, katere naloge so znotraj dogovorjenih časovnih okvirov in katere ne. Naloge lahko hitro in enostavno prestavljate.