banner-header-1200x500px

Manto Insight je prvi slovenski program za
zahtevno planiranje in upravljanje projektov.

Dinamično planiranje

banner-1200x500px-dinamicno-planiranje

Dinamično planiranje, pomeni avtomatski prilagoditev plana na novo stanje:

  • Če stranka premakne kakšen ključni rok ali se zamakne interni mejnik.
  • Ob spremembi delovnih koledarjev  skupin in strojev. 
  • Plan proizvodnje je vključen v skupen terminski plan in se skupaj z njim ustrezno pomika in sinhronizira s Pantheon sistemom.

Projektni dokumentni sistem

banner-1200x500px-projektno

Projektni dokumentni sistem:

  • E-pošto povlecite in spustite v vaš projekt
  • Iz predlog dokumentov avtomatsko tvorite dopise, pogodbe, …
  • Avtomatsko verzioniranje dokumentov, da nihče ne more povoziti vaše različice.

Brezhibno sodelovanje

banner-1200x500px-sodelovanje

Brezhibno sodelovanje poteka:

  • Z enostavno predajo nalog in dokumentov
  • Komunikacijo na nalogah

Avtomatska spremljava izvajanja nalog

banner-1200x500px-avtomatska-spremljava

Manto Insight BI

banner-1200x500px-ozka-grla

Manto Insight BI prikaže napredek projektov, ozka grla in javljene težave.

In dnevno finančno stanje vseh projektov: Prihodki in Stroški: materiala, storitev ter ur dela in strojev.

banner-1200x500px-financno

Zaupajo nam