Manto Insight je prvi slovenski program za zahtevno planiranje in upravljanje projektov.

Naloge in projekti


Vse informacije in dokumente o nalogah in projektih shranite na eno mesto.

Imejte pregled nad zadolžitvami vaših sodelavcev.

Imejte pregled nad terminskim in finančnim stanjem nalog in projektov.

Dokumentni sistem


Shranite dokumente na eno mesto ne glede na njihov izvor: papir, e-pošta, datoteka ali faks.

Vsak dokument najdite v povprečju v 34 sekundah.

Iz predlog avtomatsko kreirajte nove dokumente: dopise, pogodbe, poročila, …

Stiki s strankami (CRM)


Imejte popoln pregled nad dogodki, dogovori in dokumenti za vsako stranko.

Imejte pregled nad delom vaših prodajalcev.

Imejte finančen pregled nad prodajnimi priložnostmi.

Kdaj potrebujete v podjetju Manto Insight?

Ko želite bistveno izboljšati organizacijo dela ali vzpostaviti novo organizacijo dela v prodaji in pri spremljanju projektov in nalog.

Ko želite pohitriti delo z dokumenti.

Ko želite izboljšati pretok informacij med zaposlenimi.

Ko vodstvo potrebuje sprotne podatke:

  • o stanju nalog in projektov
  • ter uspešnosti prodaje.

Za katera podjetja je Manto Insight primeren?

Za podjetja, ki želijo vzpostaviti ali bistveno
izboljšati organizacijo dela:

  • pri izvajanju nalog in projektov,
  • v prodaji,
  • ter pri delu z dokumenti.

Za mala in srednja podjetja, ki imajo od 5 do 50 uporabnikov računalnikov.

Za projektno usmerjena podjetja.

Zakaj ravno Manto Insight?

Z uvedbo enega programa izboljšate organizacijo
več področij
v podjetju.

Za ceno enega programa dobite zmožnosti treh programov.

Ker je program tesno integriran:

  • z Microsoft Office-om (Word, Excel, Outlook),
  • z vašim poslovnim programom (ERP – Datalab Pantheon, SAOP ICenter in drugimi) ter IP telefonijo.
  • V programu so zbrane dvajsetletne izkušnje mnogih projektno usmerjenih podjetij.


V podjetju Manto smo se posebej specializirali za izboljšavo organizacije v projektno usmerjenih malih in srednjih podjetjih.

Business process

Zaupajo nam